A tervezett autóútról egyeztettek


Mint ismeretes 2020-ban került újra napirendre az M81-es (Komárom-Székesfehérvár közötti gyorsforgalmi út) építésének lehetősége, amelynek keretében 2×2 sávos 110 km/h tervezési sebességű főútként valósult volna meg a 13-as és 81-es főutak fejlesztése, melynek tervezése és nyomvonalának kijelölése el is kezdődött.

A kormányrendelet értelmében azonban M200-as néven a korábbi előzményes tervektől eltérően 110 km/h tervezési sebességű, szélesebb nyomtávú 2×2 sávos kétoldali burkolt üzemi (leálló) sávval létesülő autóút kerül kialakításra, amely éppen érinti Székesfehérvárt, keresztezi az M7-es autópályát (ezzel összekötve az M1-es és M7-es autópályát, csökkentve az M0-ás forgalmát), majd folytatódva Sárbogárd térségében csatlakozna be az M8-as gyorsforgalmi útba, amelynek tervezési feladatai is elkezdődtek. Az M200-as autóút megvalósítása nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.

Az M200-as autóút I. szakaszának (M1-estől Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig) tervezési feladatait az UVATERV Zrt. végzi (a szakasz 20 települést érint), melynek képviselői több szakaszban tájékoztató és egyeztető megbeszélésre hívták az érintett települések képviselőit.

A tájékoztató és egyeztető megbeszélések mai második szakaszában Kisbér, Csép, Császár, Ete, Vérteskethely polgármestereit, vagy nyilatkozattételre jogosult képviselőit hívták meg a Kisbéri Polgármesteri Hivatalba 2024. március7-én délutánra.

A tájékoztatóban elmondták, hogy a tervezési feladat a tárgyi szakasz korábban elkészült és környezetvédelmi engedéllyel rendelkező tanulmányterv szerinti nyomvonal korszerűségi felülvizsgálatával kezdődik.

A tervezési feladat elvégzéséhez elengedhetetlen a korábbi tanulmányterv készítése óta esetlegesen felmerült, a nyomvonal környezetében, illetve a fejlesztés hatásterületén belül tervezett, forgalmat befolyásoló fejlesztések ismerete, melyekhez kérték a települések segítségét.

Fentiek alapján kérték, hogy milyen jelenleg ismert önkormányzati, vagy magánberuházói fejlesztéseket szükséges figyelembe venni a tervezés során. Kérték az egyes projektek során a beruházás rövid leírását, helyszínét, valamint a várható átadás időpontját.

Kérték továbbá a települések tájékoztatását az érvényben lévő településrendezési tervről, valamint az esetlegesen folyamatban lévő, illetve tervezett és várható módosításáról.

A tervezési feladat elvégzéséhez elengedhetetlen továbbá a korábbi tanulmányterv készítése óta esetlegesen felmerült, a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonal környezetében, illetve a fejlesztés hatásterületén – település teljes közigazgatási területén – belül tervezett, forgalmat befolyásoló (ipari park, lakópark…) valamint azt érintő (öntözött területek, naperőmű parkok, szélerőmű, megvalósult egyéb közlekedési és ipari létesítmények…) fejlesztések ismerete.

A megkapott információk után és az előzményes tervektől eltérő útkategóriának és ahhoz tartozó szolgáltatási szintnek (autóút a főút helyett) valamint az érvényes (időközben megváltozott) jogszabályoknak megfelelően készülhet el március végére a nyomvonal korszerűségi felülvizsgálata egy tanulmányterv keretében, majd ezt követi egy körülbelül 3 hónapos bírálati szakasz, és gyakorlatilag június végére lesz végleges a nyomvonal és a műszaki tartalom. Ezt követően szeptemberben indítják meg a korábbi környezetvédelmi engedély módosítását és várhatóan az év végére elkészül az útépítési engedélyezési tervdokumentáció bírálati szinten, majd az egyeztetések és a bírálat lefolytatása következik.

Várhatóan 2025 őszére áll rendelkezésre az útépítési engedély. Ezt követően kezdődnek a terepi felmérések, a geotechnikai feltárások.

Hosszú folyamat lesz még a nyomvonal mentén lévő területek kisajátítása, amely a kormány feladata lesz, melynek az elkészülte után tudható az építés megkezdésének és befejezésének várható időpontja.”

Szöveg és fotó forrása: http://mormost.hu